Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

DĖL PARAIŠKŲ GAUTI VIENKARTINĘ SIMBOLINĘ KOMPENSACIJĄ UŽ TOTALITARINIŲ REŽIMŲ OKUPACIJOS METU LIETUVOJE NUSAVINTĄ PRIVAČIŲ ASMENŲ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

Sukurta 2023.03.08 / Atnaujinta 2023.03.08 16:55

2022 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo Nr. XI-1470 pakeitimo įstatymą (toliau – įstatymas). Naujos redakcijos įstatymas nustato, kad geros valios kompensacija mokama už totalitarinių režimų okupacijų laikotarpiu neteisėtai nusavintą ne tik išlikusį Lietuvos žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą, išskyrus žemę, bet ir už iki Antrojo pasaulinio karo ar šio karo metais Lietuvoje gyvenusių žydų tautybės asmenų nekilnojamąjį turtą, išskyrus žemę, į kurį jie ar jų įpėdiniai neturėjo teisinės galimybės atkurti nuosavybės teisių vadovaujantis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nustatyta tvarka, taip pat bešeimininkį nekilnojamąjį turtą, perimtą valstybės nuosavybėn dėl Holokausto nelikus šio turto savininkų ar įpėdinių.

2023 m. vasario 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 93 paskyrė viešąją įstaigą „Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas“ (toliau – VšĮ „Geros valios fondas“) fondu, disponuojančiu geros valios kompensacija pagal naujos redakcijos įstatymą.

VšĮ „Geros valios fondas“ kviečia teikti paraiškas gauti vienkartinio mokėjimo kompensaciją už totalitarinių režimų okupacijos metu Lietuvoje nusavintą privačių asmenų nekilnojamąjį turtą kriterijus atitinkantiems Holokaustą išgyvenusiems asmenims ir jų įpėdiniams. Daugiau informacijos, susijusius dokumentus ir paraiškos formą galima rasti šioje nuorodoje:

https://gvf.lt/blog/2023/02/20/vsi-geros-valios-fondo-kvietimas-teikti-paraiskas-gauti-vienkartinio-mokejimo-simboline-kompensacija-uz-totalitariniu-rezimu-okupacijos-metu-lietuvoje-nusavinta-privaciu-asmenu-nekilnojamaji-turta/

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha