Konsulinių pareigūnų sprendimų apskundimo tvarka

Sukurta 2020.01.15 / Atnaujinta 2022.12.12 17:50

Konsulinio pareigūno atsisakymas atlikti notarinį veiksmą, taip pat neteisingai atlikti notariniai veiksmai gali būti skundžiami Vilniaus apylinkės teismui ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Kiti konsulinio pareigūno sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per 1 mėnesį nuo įteikimo ar pranešimo apie priimtą sprendimą dienos.

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha