Pilietybė

Sukurta 2014.06.09 / Atnaujinta 2021.09.29 10:08

Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus, yra Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas. Lietuvos Respublikos pilietis negali turėti kitos valstybės pilietybės, išskyrus įstatymu numatytas išimtis.

Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs Švedijos Karalystės pilietybę, privalo apie tai pranešti Lietuvos Respublikos institucijoms.

Dokumentai priimami tik iš anksto internetu užsiregistravus priėmimui.

DĖMESIO:    

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo pakeitimai:

  • Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis - asmuo, kuris gimdamas įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę, o kitos valstybės pilietybę, iki jam sukako 18 metų, įgijo ne gimdamas, gali būti Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis. Šie asmenys daugybinę pilietybę išsaugos neterminuotai (Įstatymo 7 str.  11 p.);
  • Asmuo, kuris gimdamas įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę, o kitos valstybės pilietybę, iki jam sukako 18 metų, įgijo ne gimdamas, galės būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiu (Įstatymo 26 str. 1 d.);
  • Lietuvos Respublikos pilietybė gali būti grąžinta, neatsisakius kitos valstybės pilietybės, asmeniui, kuris gimdamas įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę, o kitos valstybės pilietybę, iki jam sukako 18 metų, įgijo ne gimdamas (Įstatymo 21 str. 4 d.).  

Užsienyje gyvenantys asmenys prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės paduoda per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas arba per Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (L. Sapiegos g. 1, LT- 10312 Vilnius). Prašymai Migracijos departamente priimami tiesiogiai atvykus, per įgaliotą asmenį ar kitą atstovą, o Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose tik tiesiogiai atvykus.

Teikiant prašymus kartu pristatomi ir atitinkamų dokumentų originalai. Ne Lietuvoje išduoti dokumentai, turi būti patvirtinti pažyma (Apostille), bei pateikti išversti į lietuvių kalbą.

Konsuliniai mokesčiai už prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pateikimą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje:

  • dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės (atkūrimo, suteikimo, grąžinimo, atsisakymo) priėmimą ir perdavimą - 100 eurų;
  • dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą - 60 eurų;
  • dokumentų dėl kitos valstybės pilietybės įgijimo perdavimą – nemokamai.

Prašymų formas rasite čia.

Daugiau informacijos pilietybės klausimais galite rasti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.