Pirmojo LR paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas užsienyje gimusiam vaikui

Sukurta 2021.09.21 / Atnaujinta 2022.12.12 17:00

Dokumentai priimami tik iš anksto internetu užsiregistravus priėmimui

Registruodamiesi priėmimo datą ir laiką pasirinksite patys.

Pasas arba asmens tapatybės kortelė užsienyje gimusiam Lietuvos Respublikos piliečiui gali būti išduotas tik įtraukus į apskaitą jo gimimą Lietuvoje ir jam suteikus asmens kodą.

Prašymus įtraukti vaiko gimimą į apskaitą ir išduoti jam pasą arba asmens tapatybės kortelę galima pateikti to paties vizito metu.

Prašymų pildyti iš anksto nereikia. Jie bus užpildyti priėmimo ambasadoje metu.

Prašymą ir kitus vaiko pasui arba asmens tapatybės kortelei išduoti reikalingus dokumentus pateikia vienas iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjas (rūpintojas) arba socialinės globos įstaigos atstovas. Jeigu prašymą pateikia vaiko globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas, turi pateikti paskyrimą globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Vaikui, kurio tėvai (įtėviai) išsituokę, asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas išduodami ar keičiami vieno iš tėvų (įtėvių), su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, prašymu arba pastarojo rašytiniu sutikimu – kito iš tėvų (įtėvių) prašymu; jei vaiko gyvenamoji vieta nenustatyta, tuomet pateikiamas dokumentas, kuriuo nutraukta santuoka (teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo).

Kreipiantis dėl paso arba asmens tapatybės kortelės išdavimo vaikui iki 2 metų amžiaus, vaiko atvežti į ambasadą nereikia. Pateikiant vaiko nuo 2 m. iki 16 m. prašymą išduoti pasą arba asmens tapatybės kortelę, kartu su vienu iš tėvų (įtėvių) arba globėjų (rūpintojų) turi atvykti ir vaikas.

Pirmojo paso arba asmens tapatybės kortelės vaikui išdavimas užtrunka apie tris mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos.

Reikalingi dokumentai:

  • prašymas įtraukti į apskaitą vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimą (išduodamas ir pildomas ambasadoje);
  • tėvų/vieno iš jų deklaruotas išvykimas iš Lietuvos Respublikos (pildoma ambasadoje);
  • kai gimimas įregistruotas Švedijos Karalystėje: Švedijos mokesčių inspekcijos vaiko vardu išduotas išrašas iš gyventojų registro (Personbevis, kurio Ändamål būtų Födelse), kuriame nurodomi pilni vaiko bei jo tėvų duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, vieta, valstybė, pilietybė, adresas), patvirtintas antspaudu ir išdavusio pareigūno parašu, su prie išrašo pridėta ES daugiakalbe standartine dokumento forma* (Bilaga I / I Priedas). Jeigu Švedijos mokesčių inspekcijos išduotas išrašas iš gyventojų registro pateikiamas be ES daugiakalbės standartinės formos, jis privalo būti išverstas į lietuvių kalbą (autorizuotų vertėjų kontaktus rasite čia). Jei vertimas atliekamas ne pas autorizuotą vertėją, vertimo tikrumas turi būti patvirtintas notaro;
  • abiejų tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
  • vaiko užsienio valstybės išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas (jei toks dokumentas išduotas);
  • 2 vaiko amžių atitinkančios nuotraukos, kurių išmatavimai 40x60 mm (daugiau apie reikalavimus nuotraukoms rasite čia). Priimamos tik profesionaliai darytos ir kokybiškos nuotraukos (NETINKA nuotraukos, darytos fotokabinose);
  • konsulinis mokestis už gimimo įtraukimo į apskaitą dokumentų priėmimą ir perdavimą ir (jei prašoma) už gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą.
  • konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimą. Už konsulines paslaugas ambasadoje atsiskaityti galima tik banko kortele (išskyrus American Express);
  • jeigu išduotą pasą ar asmens tapatybės kortelę pageidaujate gauti paštu, vokas su užklijuotu registruoto laiško (REK) lipduku bei apmokėtas iki 100 g., jei kreipiamasi dėl paso išdavimo, arba apmokėtas iki 50 g., jei kreipiamasi dėl asmens tapatybės kortelės išdavimo. Čia rasite instrukciją kaip išsispausdinti REK lipduką iš Postnord puslapio.

 

* Nuo 2019 m. vasario 16 d. pradėtas taikyti Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. reglamentas (ES) Nr. 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012.

Remiantis šiuo reglamentu Europos Sąjungoje tam tikriems viešiesiems dokumentams (pvz., gimimo, santuokos, santuokos nutraukimo įrašams) ir jų patvirtintoms kopijoms netaikomas reikalavimas tvirtinti juos pažyma Apostille ar legalizuoti.

Reglamentu yra nustatomos ir daugiakalbės standartinės dokumentų formos, kurios bus skirtos naudoti kaip pagalbinė medžiaga vertimui tų viešųjų dokumentų, prie kurių jos pridedamos.

Daugiau informacijos apie reglamentą ir daugiakalbes standartines formas galima rasti Europos e-teisingumo portale.

Informaciją apie ES daugiakalbę formą galite rasti Švedijos mokesčių inspekcijos „Skatteverket“ interneto svetainėje.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha