Notariniai veiksmai

Sukurta 2014.06.11 / Atnaujinta 2022.12.12 17:24

Lietuvos ambasadoje Švedijos Karalystėje notariniai veiksmai atliekami tik Lietuvos Respublikos piliečiams (būtina turėti galiojantį Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę) iš anksto internetu užsiregistravus  priėmimui ir asmeniškai atvykus į ambasadą. Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai neatlieka notarinių veiksmų užsieniečiams, asmenims be pilietybės ar juridiniams asmenims. Dėl notarinių veiksmų atlikimo kreiptis paštu negalima.

Konsulinių pareigūnų atliekami notariniai veiksmai nuo 2021 m. sausio 1 d. pagal LR notariato įstatymo 27 straipsnį:

 1. tvirtina testamentus;
 2. tvirtina įgaliojimus;
 3. tvirtina pareiškimus dėl tėvystės pripažinimo;
 4. tvirtina išankstinius nurodymus;
 5. tvirtina sutartis dėl pagalbos priimant sprendimus;
 6. tvirtina sutuoktinio ir bendraturčių rašytinius sutikimus sudaryti sandorius;
 7. tvirtina bendraturčių pareiškimus dėl pirmenybės teisės pirkti parduodamas bendrosios nuosavybės turto dalis;
 8. tvirtina pareiškimus dėl palikimo atsisakymo;
 9. liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
 10. liudija parašo dokumentuose tikrumą;
 11. tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
 12. priima saugoti asmeninius testamentus;
 13. tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
 14. atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Kreipiantis dėl notarinio veiksmo atlikimo reikia pateikti:

 • Galiojantį Lietuvos Respublikos pasą ar asmens tapatybės kortelę.
 • Kitus notariniam veiksmui atlikti reikalingus dokumentus ar duomenis.
 • Sumokamas konsulinis mokestis

Kreipiantis dėl įgaliojimo surašymo, patvirtinimo reikia žinoti:

 • įgaliojamo žmogaus vardą, pavardę, asmens kodą ir gyvenamąją vietą;
 • žinoti, kokias teises suteiksite įgaliotiniui (atlikti konkrečius veiksmus, sudaryti įvairius sandorius ir pan.);
 • įgaliojimui dėl nekilnojamojo turto (žemės, miško, buto, namo ir pan.) valdymo, naudojimo, pardavimo, dovanojimo surašyti ir patvirtinti: turėti įgaliotojo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą patvirtinantį dokumentą (VĮ Registrų centras išduotas Nekilnojamojo turto registro išrašas) ar jo kopiją, arba žinoti tikslų nekilnojamojo turto adresą ir unikalų numerį;
 • įgaliojimui dėl transporto priemonės (automobilių, motociklų ir pan.) valdymo, naudojimo, pardavimo surašyti  ir patvirtinti: turėti transporto priemonės registracijos liudijimą ar jo kopiją, arba žinoti automobilio markę ir modelį, valstybinį Nr., identifikavimo Nr.;
 • pareiškimai dėl palikimo priėmimo ambasadoje netvirtinami - jei pilietis negali asmeniškai Lietuvoje pateikti pareiškimo, rekomenduojame įgalioti asmenį Lietuvoje;
 • įgaliojimui dėl paveldėjimo bylos vedimo Lietuvoje surašyti ir patvirtinti reikia žinoti mirusio asmens vardą, pavardę, asmens kodą ir mirties datą;
 • įgaliojimui dėl paskolos (kredito) gavimo, sąlygų pakeitimų ir pan. surašyti ir patvirtinti siūlome iš anksto kreiptis į paskolą (kreditą) išdavusį ar išduosiantį banką, prašant pateikti bankui priimtiną įgaliojimo projekto tekstą, kadangi įvairių bankų reikalavimai yra skirtingi;
 • generaliniai įgaliojimai netvirtinami, būtina kuo tiksliau žinoti kokius veiksmus pavedama atlikti įgaliojamam asmeniui;
 • ambasada neatlieka vertimų;
 • notariniai veiksmai Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims - įmonėms, asociacijoms ir pan. ambasadoje neatliekami;
 • remiantis Lietuvos Respublikos teise, sandorius, susijusius su Lietuvoje esančių nekilnojamųjų daiktų perleidimu, perdavimu naudotis, įkeitimu ar kitų daiktinių teisių ar jų suvaržymu tvirtina tik notarai Lietuvoje, todėl ambasadoje šie sandoriai netvirtinami;
 • ambasadoje taip pat netvirtinami rašytiniai liudytojo parodymai ir vedybų sutartys;
 • Lietuvos Respublikos piliečiams prašant, už nustatytą mokestį, konsuliniai pareigūnai gali parengti įgaliojimų, sandorių, testamentų ir pareiškimų projektus.

 

DĖMESIO! Nuo 2021 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos notarai nuotoliniu būdu gali atlikti notarinius veiksmus, išskyrus:

 • testamentų tvirtinimą;
 • fakto, jog fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, tvirtinimą;
 • oficialiesiems testamentams prilyginamų testamentų ir asmeninių testamentų priėmimą saugoti.

Sudaryti notarų elektroniniai dokumentai prilygsta notarų išduotiems popieriniams dokumentams. Nuotoliniu būdu atliekamų notarinių veiksmų atlikimo vieta yra laikoma notaro biuro buvimo vieta, o nuotolinius notarinius veiksmus galima atlikti ir tiems asmenims, kurie yra užsienyje.

Klientas, norintis gauti nuotolines notarines paslaugas, per eNotaras informacinės sistemos portalą www.enotaras.lt turi pateikti užsakymą notarui dėl notarinio veiksmo atlikimo nuotoliniu būdu. Tokiu atveju būtina turėti kvalifikuotą elektroninį parašą, LR piliečiui išduotą asmens tapatybės kortelę ir kortelės skaitytuvą arba Smart-ID kvalifikuotą elektroninį parašą.

Atkreipiame dėmesį, kad asmeniui paprašius atlikti notarinį veiksmą nuotoliniu būdu, dėl notarinio veiksmo atlikimo būdo sprendžia notaras. Siekdamas užtikrinti asmens teisėtų interesų apsaugą ar notarinių veiksmų atlikimą reglamentuojančių nuostatų įgyvendinimą, notaras gali neatlikti notarinio veiksmo nuotoliniu būdu.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha