Gyvenamosios vietos deklaravimas

Sukurta 2014.06.11 / Atnaujinta 2021.09.29 10:02

Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimą privalo per 7 darbo dienas iki išvykimo.

Asmenys gyvenamąją vietą deklaruoja seniūnijoje, aptarnaujančioje tą savivaldybės teritorijos dalį, kurioje jie gyvena, o jeigu savivaldybėje seniūnija neįsteigta arba savivaldybės teritorija nepriskirta seniūnijai – kitame savivaldybės administracijos padalinyje, kuriam pavesta įgyvendinti deklaravimo įstaigos funkciją. Daugiau informacijos rasite Lietuvos savivaldybių asociacijos interneto svetainėje.

SVARBU:   

Pilnamečiai asmenys gyvenamosios vietos pakeitimą išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui gali deklaruoti naudodamiesi Elektroninės valdžios vartų portalu, jei tenkina vieną iš šių sąlygų:

Turi naujausio pavyzdžio asmens tapatybės kortelę su integruotais skaitmeniniais sertifikatais (ši kortelė išduodama nuo 2009 m. sausio 1 d.).

Yra vieno iš Lietuvos komercinių bankų ar kredito įstaigos internetinės bankininkystės sistemos vartotojas (AB SEB bankas, AB Swedbank, AB DnB NORD, AB Šiaulių bankas, AB Nordea Bank Lietuva, AB Ūkio bankas, AB Danske bankas, AB Citadelė bankas, UAB „Medicinos bankas“, Lietuvos kredito unija);

Turi asmeninį skaitmeninį sertifikatą, išduotą Skaitmeninio sertifikavimo centro arba VĮ Registrų centro;

Turi UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „TELE2“ išduotą mobilų el. parašą.

Švedijos Karalystėje gyvenantys asmenys, kurie iš Lietuvos Respublikos išvyko trumpesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, tačiau liko užsienio valstybėje ilgiau negu šešis mėnesius, ir kurie nėra anksčiau minėtos internetinės bankininkystės sistemos vartotojai, apie gyvenamosios vietos pakeitimą gali deklaruoti per Lietuvos Respublikos ambasadą Stokholme.

Dokumentai ambasadoje priimami tik iš anksto internetu užsiregistravus priėmimui.

Jei užpildyta ir pasirašyta deklaracija siunčiama paštu, kartu siunčiama galiojančio asmens dokumento duomenų lapo kopija.

Asmuo, norėdamas deklaruoti savo gyvenamosios vietos pakeitimą, ambasadai turi asmeniškai pateikti:

 • nustatytos formos deklaraciją (ambasadoje pildoma atspausdinta iš dalies užpildyta deklaracija);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • vaikų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, kai deklaruojamas nepilnamečių asmenų gyvenamosios vietos pakeitimas. Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė ar pasas  vaikui nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas;
 • globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų įstatymų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas.

DĖMESIO:

 • Kiekvienas asmuo, deklaruojantis gyvenamąją vietą, pildo atskirą deklaraciją.
 • Kiekvienam nepilnamečiam vaikui taip pat pildoma atskira deklaracija. Deklaraciją nepilnamečio vaiko vardu pildo vienas iš tėvų (įtėvių).
 • Asmuo, deklaruojantis išvykimą iš Lietuvos Respublikos ir turintis nepilnamečių vaikų, kurių išvykimo nedeklaruoja, deklaracijos laukelyje „Pastabos“ nurodo asmens, su kuriuo lieka gyventi jo nepilnamečiai vaikai, duomenis – vardą, pavardę, giminystės ryšį, adresą.
 • Asmuo vienu metu deklaruoja tik vieną gyvenamąją vietą, net jei gyvena keliose.
 • Asmuo laikomas deklaravęs gyvenamosios vietos pakeitimą, nuo deklaracijos pateikimo asmeniškai dienos.
 • Dalis konsulinių paslaugų (dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo/keitimo priėmimas, konsulinių pažymų dėl šeiminės padėties, gyvenamosios vietos išdavimas) atliekamos tik savo išvykimą iš Lietuvos Respublikos deklaravusiems Lietuvos Respublikos piliečiams.
 • Gyvenamosios vietos deklaravimas nėra susijęs su Gyventojų pajamų deklaravimu (GPD) ir Privalomojo socialinio draudimo (PSD) įmokų administravimu. Rekomenduojame dėl konsultacijų mokesčių klausimais kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją.

Daugiau informacijos galite rasti šiuose teisės aktuose: