Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas

Sukurta 2020.11.25 / Atnaujinta 2022.12.12 17:16

DĖMESIO:    

Prašymus dėl visų civilinės būklės aktų įrašų liudijančių išrašų išdavimo galite teikti tiesiogiai Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigoms:

Išsamesnės informacijos maloniai prašome ieškoti Jūsų pasirinktos Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigos interneto svetainėje arba teirautis šios įstaigos nurodytais kontaktiniais telefonais ar elektroninio pašto adresais. 

Lietuvos Respublikos piliečiai, deklaravę išvykimą iš Lietuvos, ambasadai gali teikti:

 • prašymą išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą ambasadoje;
 • prašymą tarpininkauti pareikalaujant šių dokumentų iš Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigų.

Kam ir kokie civilinės būklės aktų įrašų išrašai gali būti išduodami:

 • Santuokos, ištuokos, vardo ar pavardės keitimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, kuriam įrašytas atitinkamas civilinės būklės akto įrašas.
 • Gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, kuriam yra suėję 16 metų, bei nepriklausomai nuo asmens amžiaus – jo tėvams ir įtėviams.
 • Mirusio asmens civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai išduodami mirusiojo sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ir įpėdiniams pagal įstatymą ir testamentą.

Jei Lietuvos Respublikos pilietis gimė, sudarė santuoką ar mirė Lietuvoje, jam gali būti išduodami atitinkami daugiakalbiai  išrašai pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją, kurių tvirtinti Apostille ir versti į švedų kalbą nereikia. 

Visi kiti išduodami išrašai yra lietuviški, tačiau, nuo 2019 m. vasario 16 d. įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus, gimimo, santuokos, ištuokos, vardo ar pavardės keitimo, mirties išrašams netaikomi legalizavimo reikalavimai, t. y. jų neprivaloma tvirtinti pažyma Apostille, o prie jų gali būti išduodama daugiakalbė standartinė forma švedų kalba. Jei vis dėlto pageidaujate, kad dokumentas būtų patvirtintas pažyma Apostille, galite papildomai teikti atitinkamą prašymą, užpildydami formą dėl dokumento pareikalavimo.

Ambasada išduoda:

 1. Gimimo, santuokos, mirties įrašą liudijančius išrašus pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją;
 2. Lietuviškus gimimo, santuokos, santuokos nutraukimo ir mirties įrašą liudijančius išrašus tiek su daugiakalbe standartine forma švedų kalba pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2016/1191, tiek be jos.

 

Ambasada tarpininkauja pareikalaujant iš Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigų išrašų dėl visų civilinės būklės aktų išrašų, prie jų išduodamų daugiakalbių standartinių formų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2016/1191 bei išrašų patvirtinimo pažyma Apostille. Atkreipiame dėmesį, kad dokumentų gavimas iš Lietuvos gali užtrukti apie 1,5 mėn. dėl diplomatinio pašto siuntimo ir gavimo terminų. Siekiant greičiau gauti dokumentus iš Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigų, rekomenduojame dokumentų prašyti teritoriniuose skyriuose tiesiogiai.

Maloniai prašome susipažinti su informacija apie konsulinį mokestį už civilinės būklės aktų liudijančių išrašų, daugiakalbių standartinių formų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2016/1191 išdavimą, dokumentų patvirtinimą pažyma Apostille ir dokumentų pareikalavimą.

Ambasadai prašymai gali būti teikiami:

Išduotus dokumentus ambasadoje atsiimti gali ne tik prašymą pateikę asmenys ar jų teisėti atstovai, bet ir kiti pareiškėjo prašyme nurodyti asmenys, pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pareiškėjų pageidavimu išduoti dokumentai gali būti išsiųsti per kurjerį.

Reikalingi dokumentai, kai prašymas teikiamas atvykus į priėmimą ambasadoje:

 • Galiojantis pareiškėjo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas (LR pasas arba asmens tapatybės kortelė);
  • Jei dokumentus pateikia įgaliotas asmuo, kartu su jo asmens tapatybės dokumentu pateikiamas notariškai patvirtintas įgaliojimas. Jei įgaliojimas yra patvirtintas Švedijos notaro, jis turi būti patvirtintas pažyma Apostille (legalizuotas) ir išverstas į lietuvių kalbą.
 • Prašymas išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą (pildomas atvykus į ambasadą);
 • Prašymas išduoti daugiakalbę standartinę formą (jei forma pageidaujama, prašymas pildomas atvykus į ambasadą);
 • Prašymas dėl dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo (jei pageidaujama lietuvišką išrašą tvirtinti pažyma Apostille, prašymas pildomas atvykus į ambasadą);
 • Esant galimybei – gimimo, santuokos, ištuokos ar mirties liudijimo kopija;
 • Prašymą teikiančio LR piliečio gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota, deklaracija pildoma ambasadoje).

Reikalingi dokumentai, kai prašymas teikiamas ambasadai registruotu paštu ar per kurjerį:

 • Galiojančio pareiškėjo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notariškai;
  • Jei dokumentus pateikia įgaliotas asmuo, kartu su jo asmens tapatybės dokumentu pateikiamas notariškai patvirtinto įgaliojimo kopija. Jei įgaliojimas patvirtintas Švedijos notaro, jis turi būti patvirtintas pažyma Apostille (legalizuotas) ir išverstas į lietuvių kalbą.
 • Užpildytas ir pasirašytas prašymas išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą;
 • Užpildytas ir pasirašytas prašymas išduoti daugiakalbę standartinę formą (jei tokios formos pageidaujama);
 • Užpildytas ir pasirašytas prašymas dėl dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo (jei pageidaujama lietuvišką išrašą tvirtinti pažyma Apostille);
 • Esant galimybei, gimimo, santuokos, ištuokos ar mirties liudijimo kopija;
 • Užpildyta ir pasirašyta prašymą teikiančio LR piliečio gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota);
 • Dokumentus, patvirtinančius, kad konsulinis mokestis už išrašo ir (arba) daugiakalbės standartinės formos išdavimą, tvirtinimą pažyma Apostille (jei taikoma) bei mokestis už kurjerio paslaugas (jei užsakytus dokumentus pareiškėjas pageidauja gauti per kurjerį) yra sumokėti. Informaciją apie ambasados banko sąskaitą rasite čia. Atliekant pavedimą, būtina tiksliai nurodyti vardą ir pavardę bei konsulinės paslaugos pavadinimą.

 

Prašymų formos

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha