Garbės konsulai

Sukurta 2014.06.09 / Atnaujinta 2023.05.12 10:56

Ingmar Ingstad
Garbės generalinis konsulas Švedijoje (Malmö)

Adresas Hyregatan 9, 211 21 Malmö
Pašto adresas P. O. Box 284, 201 22 Malmö
Telefono numeris +46 40 611 5790
Fakso numeris +46 40 611 1916
El. pašto adresas [email protected]

Birgitta Elisabeth Jacobsson Ekblom
Garbės konsulė Švedijoje (Göteborg ir Västra Götaland)

Adresas Änggårdsgatan 29, 413 19 Göteborg
Pašto adresas Änggårdsgatan 29, 413 19 Göteborg
Telefono numeris +46 701 616 509
El. pašto adresas [email protected]

Gunnar Karl Johan Lans
Garbės konsulas Švedijoje (Halmstad)

Adresas Fordonsvägen 1, 553 02 Jönköping
Pašto adresas P. O. Box 1018, 551 11 Jönköping
Telefono numeriai: +46 70 513 62 51
El. pašto adresas [email protected]

Ulrik Ivar Lindblad

Garbės konsulas Švedijoje (Linköping)

Adresas c/o Goto10 Linköping, Teknikringen 7, 583 30 Linköping
Telefono numeris: +46 73 698 34 38
El. pašto adresas [email protected]

 

Apie garbės konsulų funkcijas

Beveik visos pasaulio šalys, tarp jų ir Lietuva, be oficialių diplomatinių atstovybių ir karjeros konsulų vadovaujamų įstaigų steigia ir garbės konsulatus, vadovaujamus paskirtųjų garbės konsulų. Pagrindinis tarptautinis dokumentas, reglamentuojantis konsulinių pareigūnų kategorijas, klases, statusą, pareigas, teises ir privilegijas, yra daugelio pasaulio valstybių 1963 metais ratifikuota Vienos konvencija dėl konsulinių santykių.

Garbės konsulais gali būti skiriami įvairių profesijų žmonės: visuomenės veikėjai, verslininkai, politikai, meno pasaulio atstovai. Steigiant garbės konsulatus atsižvelgiama į formuojamus naujus Lietuvos užsienio politikos prioritetus ir ekonominį bendradarbiavimą su užsienio šalimis, į konkrečios valstybės politinę, ekonominę reikšmę Lietuvai.

Garbės konsulų funkcijos:

  • Skatinti Lietuvos ir valstybės, kurioje įsteigtas garbės konsulatas, draugiškus santykius ir plėtoti prekybinius, ekonominius, kultūrinius, mokslinius ir švietimo ryšius;
  • Ginti Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesus priimančiosios valstybės konsulinėje apygardoje ir teikti jiems reikalingą pagalbą;
  • Reprezentuoti Lietuvą viešuose renginiuose ir susitikimuose;
  • Bendradarbiauti su priimančiojoje valstybėje gyvenančiais Lietuvos piliečiais ir išeivija;
  • Atlikti kitas funkcijas, kurios yra būtinos Lietuvos ir priimančiosios valstybės bendradarbiavimui palaikyti ir Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesams konsulinėje apygardoje ginti.

Dėl savo išskirtinio pobūdžio garbės konsulų institucija yra svarbi daugelio valstybių diplomatinės ir konsulinės sistemos dalis.

Garbės konsulų nuostatai

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha