Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

Wiadomości Drukować RSS

Wspólne oświadczenie w sprawie elektrowni atomowej w Ostrowcu na Białorusi

Data utworzenia 2020.09.14 / Aktualizacja 2020.09.16 11:24

Dnia 14 września Estonia, Grecja, Włochy, Łotwa, Polska i Litwa udostępniły wspólne oświadczenie w sprawie białoruskiej elektrowni atomowej Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) oraz krajom Konwencji Bezpieczeństwa Jądrowego (KBJ).

W oświadczeniu wezwano Białoruś do niezwłocznego rozpoczęcia rozwiązywania wszelkich kwestii bezpieczeństwa jądrowego, przejrzystej współpracy z umawiającymi się krajami KBJ, udzielania wszelkich istotnych informacji i odpowiedzi na postawione pytania oraz dobrowolnego udziału w ocenie osiągniętego postępu.
 
Kraje składające oświadczenie wezwały Białoruś do wdrożenia wszystkich zaleceń dot. bezpieczeństwa zawartych w udostępnionym w 2018 roku raporcie Unii Europejskiej (UE) w sprawie oceny ryzyka i odporności (testów warunków skrajnych) na Białorusi. Także wzywa się Białoruś do terminowego rozwiązania kwestii dot. bezpieczeństwa jądrowego i ochrony środowiska, które zostały poruszone przez UE i ekspertów całej międzynarodowej wspólnoty.
 
Oświadczenie zostało sporządzało uwzględniając to, że w związku z COVID-19 przełożono spotkanie w sprawie przeglądu KBJ, które miało się odbyć w marcu tego roku.
 
Kraje KBJ zobowiązują się do zapewnienia uznawanego w skali międzynarodowej wysokiego poziomu bezpieczeństwa jądrowego. Spotkania przeglądu KBJ będą się odbywać co trzy lata, przed nimi każdy umawiający się kraj przedstawia sprawozdanie krajowe dot. podjętych środków w celu realizacji podjętych zobowiązań. W 2019 roku do przedstawionego przez Białoruś sprawozdania krajowego kraje KBJ przedstawiły 239 pytań, co świadczy o dużym zaniepokojeniu przez społeczeństwo międzynarodowe w kwestii sytuacji bezpieczeństwa jądrowego na Białorusi.

Prenumerata wiadomości