Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

Wiadomości Drukować RSS

Ministrowie Litwy wraz z kolegami z 8 krajów wzywają parlamentarzystów europejskich do korekty Pakietu Mobilności I

Data utworzenia 2020.06.30 / Aktualizacja 2020.07.02 11:39

29 czerwca Litwa razem z Łotwą, Estonią, Polską, Bułgarią, Rumunią, Węgrami, Cyprem i Maltą skierowała wspólne, podpisane przez Ministrów Spraw Zagranicznych/Europejskich i Transportu, pismo do członków Parlamentu Europejskiego, w którym zwracają się o ocenę konsekwencji przepisów aktualnego zestawu dokumentów mobilności, zwanego również Pakietem Mobilności I, na funkcjonalność i ochronę środowiska ogólnego rynku Unii Europejskiej.

„Niestety, aktualne przepisy propozycji znacznie odbiegają od celów pierwotnych, zostały wprowadzone nowe środki ograniczające i nieproporcjonalne. Wzywamy wszystkich członków Parlamentu Europejskiego, którzy oddają swój głos, o uważne rozważenie proponowanych środków ograniczających, takich jak obowiązek powrotu pojazdu do kraju siedziby co 8 tygodni, ograniczenia kabotażu i podział przewozów międzynarodowych. Pakiet Mobilności I w aktualnej wersji negatywnie wpłynie na rynek ogólny UE, ambitne cele polityki klimatycznej UE i cały sektor transportu. Oczywiście, Litwa jednocześnie popiera główne cele Pakietu Mobilności, tzn. poprawa warunków socjalnych kierowców, zapewnienie efektywności i zrównoważonego rozwoju transportu drogowego podtrzymując płynne i właściwe funkcjonowanie rynku ogólnego UE” – powiedział minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius.

„Pakiet Mobilności I stworzył bezprecedensowy podział państw członkowskich w Radzie UE – nawet 9 państw członkowskich sprzeciwiło się jego przyjęciu. Należy przypomnieć, że Komisja Europejska w sprawie tych przepisów jeszcze tylko przeprowadza ocenę skutków, którą obiecała dokonać do końca 2020 r. Litwa i państwa o podobnych poglądach mają nadzieję, że po dokonaniu oceny Komisja Europejska przedstawi odpowiednie poprawki.” – powiedział minister transportu i komunikacji Jaroslav Narkevič.

8 lipca 2020 r. na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego odbędzie się głosowanie w sprawie Pakietu Mobilności I.

Pakiet Mobilności składa się z 3 dokumentów – rozporządzenie, na mocy którego ustanawiany jest dostęp do rynku przewozu ładunków transportem drogowym, rozporządzenie w sprawie maksymalnego czasu pracy i minimalnego czasu odpoczynku kierowców oraz dyrektywa, na mocy której przeglądane są egzekwowania przepisów i ustalane zasady delegowania kierowców. Większość zawartych w Pakiecie Mobilności przepisów, z wyjątkiem zasad w sprawie czasu prowadzenia pojazdu, mogą być stosowane najwcześniej po 18 miesiącach od wejścia w życia przepisów prawnych, jeżeli Parlament Europejski nie postanowi inaczej.

 

Prenumerata wiadomości