Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

Wiadomości Drukować RSS
Wybierz datę do
Archiwum »
103548_af65ea3a567b1bcec35c10a8fc412e4a.jpg

18 lipca minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis wziął udział w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej (UE) w Brukseli w Belgii, podczas którego omówił wojnę Rosji przeciwko Ukrainie i dalsze działania UE w zakresie udzielania wszelkiego rodzaju pomocy Ukrainie, w tym jej odbudowę. Podczas Rady osiągnięto polityczne porozumienie w sprawie dodatkowej pomocy wojskowej dla Ukrainy w wysokości 500 mln euro. 

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Unia Europejska »
103199_43d80eabfa585201b79995a3ff1a3c01.jpg

W dniach 6-7 czerwca minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis wraz z przedstawicielami litewskiego biznesu przebywa z roboczą wizytą w Japonii, której celem jest pogłębienie dialogu politycznego oraz rozwój dwustronnych stosunków gospodarczych.

Stosunki dwustronne » Działalność minsitra spraw zagranicznych »
103177_9dd394d79f8642c675d4161f75db8f05.jpg

6 czerwca minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis roboczą wizytę w Tokio rozpoczął od spotkań z przedstawicielami Rządu Japonii – kanclerzem Hirokazu Matsuno i sekretarzem stanu ds. polityki zagranicznej Takako Suzuki.

Stosunki dwustronne » Działalność minsitra spraw zagranicznych »
103025_c1330c7e6f1b56cb325d2e910d79ecf8.jpg

25 maja minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis wziął udział w spotkaniu Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) w Kristiansand w Norwegii, gdzie wspólnie z ministrami spraw zagranicznych 9 państw członkowskich RPMB i przedstawicielami wysokiego szczebla Unii Europejskiej (UE) omówił rosyjską agresję militarną na Ukrainie, możliwości wsparcia Ukrainy przez państwa RPMB, dalsze zacieśnienie współpracy regionalnej, angażując młodzież i społeczeństwo obywatelskie, możliwości przyśpieszenia transformacji zielonej i cyfrowej.

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Stosunki międzynarodowe »
102769_89bf598f1fde54528167145d25d5336d.jpg

Dzisiaj, z okazji 231. rocznicy Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów Litwy i Polski rozpoczyna się wspólna wystawa Ministerstw Spraw Zagranicznych obu krajów na temat wsparcia Litwy i Polski dla Ukrainy.

Wydarzenia kulturalne » Stosunki międzynarodowe »
102689_b6e70cd468a97e82e3ef9a540a7ed61b.jpg

W ramach zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Wolności Prasy 3 maja UNESCO ogłosiło zwycięzcę prestiżowej nagrody Wolności Prasy im. Guillermo Cano, którym zostało Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy.

Wiadomości placówek dyplomatycznych »
102543_1936c8b3419371a81d8889095fa69afb.jpg

8 kwietnia wiceminister spraw zagranicznych Raimundas Karoblis spotkał się z przebywającym na Litwie podsekretarzem stanu RP Pawłem Jabłońskim, odpowiedzialnym za współpracę ekonomiczną i rozwojową oraz politykę afrykańską i bliskowschodnią.

Stosunki dwustronne » Wiadomości ministerstwa »
102377_6baf5b8bc5969f437ff240ff2bbbbd8a.jpg

W dniach 24-25 marca Ministerstwo Spraw Zagranicznych zgromadziło przedstawicieli mediów regionalnych Litwy na corocznym kongresie mającym na celu omówienie aktualnych zagadnień polityki zagranicznej.

Działalność minsitra spraw zagranicznych »
102307_f6540a255a347fdae24b522bb941a470.jpg

17 marca przebywający z wizytą roboczą w Pradze minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis omówił z ministrem spraw zagranicznych Czech Janem Lipavským stosunki dwustronne między Litwą i Czechami, rosyjską agresję na Ukrainę oraz sposoby pomocy dla Ukrainy, sytuację bezpieczeństwa w Europie, środki wzmacniania bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO oraz ewentualne dalsze międzynarodowe sankcje wobec Rosji i Białorusi.

Stosunki dwustronne » Działalność minsitra spraw zagranicznych »
102133_6362064fefd76ad2978ddca113c940d0.png

7 marca na nadzwyczajnym posiedzeniu Stałej Rady Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), które zwołało obecnie przewodnicząca Radzie Polska, Litwa potępiła wojnę Rosji przeciwko Ukrainie i szczególnie używane na niej pociski kasetowe i bomby próżniowe, które są zakazane przez międzynarodowe prawo humanitarne, a także to, że Rosja nie zapewnia korytarzy humanitarnych do ewakuacji ludności.

Stosunki międzynarodowe » Wiadomości placówek dyplomatycznych »

7 marca minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis z sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) Antonym J. Blinkenem omówił odpowiedź społeczności międzynarodowej na agresję militarną Rosji na Ukrainę, wzmocnienie obrony w regionie Morza Bałtyckiego, kwestie związane z dwustronną współpracą wojskową i polityczną.

Stosunki dwustronne » Działalność minsitra spraw zagranicznych »
102050_4213dda58ac55c9d59f5cec16b3ace8e.png

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że od dnia 4 marca pracę rozpoczyna nowy wiceminister spraw zagranicznych Raimundas Karoblis. Zastąpi on byłego wiceministra Arnoldasa Pranckevičiusa, który został mianowany Stałym Przedstawicielem Litwy przy Unii Europejskiej (UE).

Wiadomości ministerstwa »
102026_5749772f41f772938d4d1752eebbc7ba.jpg

1 marca minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis zainicjował zdalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów Nordycko-Bałtyckiej Ósemki (ang. Nordic-Baltic Eight, NB8), podczas którego omówiono sytuację bezpieczeństwa w regionie, reagując na działania militarne Rosji przeciwko Ukrainie.

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Stosunki międzynarodowe »
101828_8292a4e70a91014bbcae76034646f45f.jpg

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowanie potępia decyzję Rosji o uznaniu za niepodległe kontrolowane przez jej ugrupowania zbrojeniowe terytoria w obwodach donieckim i ługańskim na Ukrainie.

Przemówienia, oświadczenia »
101826_656f8231d07f8b72f02e31210a74eb20.jpg

21 lutego minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis wziął udział w Radzie do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej (UE) w Brukseli, gdzie ministrowie spraw zagranicznych UE omówili sytuację bezpieczeństwa Europy, stałe naruszenia zawieszenia broni i prowokacje we Wschodniej Ukrainie oraz dalsze działania UE i koordynację z partnerami o podobnych poglądach.

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Unia Europejska »
Więcej wiadomości

Prenumerata wiadomości

Captcha