Czechy

Data utworzenia 2015.11.24

5 stycznia 1922 r. Czechosłowacja uznała Litwę de iure.

29 sierpnia 1991 r. Republika Federacyjna Czech i Słowacji uznała przywrócenie niepodległego państwa litewskiego.

9 września 1991 r. Litwa nawiązała stosunki dyplomatyczne z Republiką Federacyjną Czech i Słowacji.

5 stycznia 1993 r. Litwa uznała Czechy po rozdzieleniu Republiki Federacyjnej Czech i Słowacji na dwa państwa.

6 stycznia 1993 r. nawiązano stosunki dyplomatyczne z Czechami.

W latach 1992-1994 pierwszym przedstawicielem Litwy w Czechach po przywróceniu niepodległości był chargé d’affaires Edvardas Borisovas.

W latach 1992-1994 pierwszym przedstawicielem Republiki Federacyjnej Czech i Słowacji na Litwie był ambasador Juraj Nemeš.

Prenumerata wiadomości