Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.06.09 / Atnaujinta 2019.12.02 11:05

Taikoma nuo 2019 m. lapkričio 4 d.

Konsulinio mokesčio tarifai

Konsulinio mokesčio tarifai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 90-1751; 2007, Nr. 137-5580; 2009, Nr. 158-7175)

Mokėjimai už konsulines paslaugas Lietuvos Respublikos ambasadoje Švedijos Karalystėje atliekami bankine kortele arba pavedimu į Lietuvos Respublikos ambasados Švedijos Karalystėje banko sąskaitą.

Bankas                              Handelsbanken

Sąskaitos turėtojas             Lietuvos Respublikos ambasada /Litauens Ambassad

BankGiro/PlusGiro              5855-1110

Sąskaitos nr.                      150 361 122

Clearing nr.                         6114

BIC/IBAN                           HANDSESS / SE75 6000 0000 0001 5036 1122

Atvykus į Lietuvos ambasadą yra privaloma pateikti mokėjimą įrodantį banko išrašą.

1. Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą

210 SEK

2. Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo priėmimą ir perdavimą:

 

2.1. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą

525 SEK

2.2. dokumentų dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimo išdavimo priėmimą ir perdavimą

262 SEK

2.2. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą

630 SEK

3. Už dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą

1050 SEK (žr. pastabą)

4. Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą

1050 SEK

5. Už dokumentų legalizavimą

210 SEK už vieno dokumento legalizavimą

6. Už civilinės būklės aktų įregistravimą:

 

6.1. santuokos įregistravimą

1050 SEK

6.2. vaiko gimimo įregistravimą

157 SEK

7. Už ambasadoje išduotą civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą

53 SEK

8. Už atliekamus notarinius veiksmus:

 

8.1. sandorių patvirtinimą (įgaliojimo patvirtinimą):

315 SEK

8.2. dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo paliudijimą

105 SEK už puslapį

8.3. parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą

105 SEK

8.4. fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą

315 SEK

8.5. asmeninio testamento priėmimą saugoti

525 SEK

8.6. dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą

315 SEK

8.7. jūrinio protesto akto priėmimą

1050 SEK

9. Už konsulinės pažymos išdavimą

315 SEK

10. Už dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų

210 SEK

11. Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą:

 

11.1. iki 115 eurų vertės

157 SEK

11.2. daugiau kaip 115 eurų vertės

210 SEK

12. Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą

315 SEK per mėnesį

13. Už sandorių (įgaliojimų) ar pareiškimų surašymą

525 SEK

14. Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį

                 Pasas vaikui 535 SEK

                 Notariniai veiksmai 321 SEK + 535 SEK = 856 SEK

 

dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius)

Pastaba. Kai konsulas atvyksta aptarnauti gyventojų į vieną ar kitą vietovę ir ten atlieka šiame punkte nurodytą konsulinį veiksmą, konsulinis mokestis nedidinamas.

Pastaba 2. Už paso išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą vaikams, kuriems nustatyta globa ar rūpyba, užsienio valstybių išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims, vienišiems asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio – represuoto asmens teisinis statusas konsulinis mokestis neimamas.

Konsulinio mokesčio už paso išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą bendra tvarka Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems nesukako 18 metų, taip pat kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, dydis sumažinamas 50 procentų.

Naujienlaiškio prenumerata