Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA ŠVEDIJOS KARALYSTĖJE

Adresas: Grevgatan 5, BV, 114 53 Stockholm, SWEDEN

plačiau »

Tel. +46 8 667 54 55; +46 8 103 018; +46 8 103 565
Faksas +46 8 667 54 56
El. paštas

Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.06.09 / Atnaujinta 2018.09.03 14:54

Konsulinio mokesčio tarifai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 90-1751; 2007, Nr. 137-5580; 2009, Nr. 158-7175)

1. Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą

53 SEK

2. Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo priėmimą ir perdavimą:

 

2.1. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą

531 SEK

2.2. dokumentų dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimo išdavimo priėmimą ir perdavimą

266 SEK

2.2. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą

637 SEK

3. Už dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą

1062 SEK (žr. pastabą)

4. Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą

1062 SEK

5. Už dokumentų legalizavimą

212 SEK už vieno dokumento legalizavimą

6. Už civilinės būklės aktų įregistravimą:

 

6.1. santuokos įregistravimą

1062 SEK

6.2. vaiko gimimo įregistravimą

159 SEK

7. Už atliekamus notarinius veiksmus:

 

7.1. sandorių patvirtinimą (įgaliojimo patvirtinimą):

319 SEK

7.2. dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo paliudijimą

106 SEK už puslapį

7.3. parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą

106 SEK

7.4. fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą

319 SEK

7.5. asmeninio testamento priėmimą saugoti

531 SEK

7.6. dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą

319 SEK

7.7. jūrinio protesto akto priėmimą

1062 SEK

8. Už konsulinės pažymos išdavimą

319 SEK

9. Už dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų

212 SEK

10. Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą:

 

10.1. iki 115 eurų vertės

159 SEK

10.2. daugiau kaip 115 eurų vertės

212 SEK

11. Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą

319 SEK per mėnesį

12. Už sandorių (įgaliojimų) ar pareiškimų surašymą

531 SEK

13. Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį

 

 Pasas vaikui   531 SEK

Notariniai veiksmai 319 SEK + 531 SEK = 850 SEK

dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius)

 

Pastaba. Kai konsulas atvyksta aptarnauti gyventojų į vieną ar kitą vietovę ir ten atlieka šiame punkte nurodytą konsulinį veiksmą, konsulinis mokestis nedidinamas.

Pastaba 2. Už paso išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą vaikams, kuriems nustatyta globa ar rūpyba, užsienio valstybių išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims, vienišiems asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio – represuoto asmens teisinis statusas konsulinis mokestis neimamas.

Konsulinio mokesčio už paso išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą bendra tvarka Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems nesukako 18 metų, taip pat kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, dydis sumažinamas 50 procentų.

Naujienlaiškio prenumerata