Pranešimas apie įgytą Švedijos pilietybę

Sukurta 2014.06.12 / Atnaujinta 2020.06.22 15:23

DĖMESIO: ASMENYS LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS KLAUSIMAIS PO Š.M. RUGSĖJO 1 D. LAIKINAI NEBUS REGISTRUOJAMI, O INFORMACIJA APIE GALIMYBĘ KREIPTIS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADĄ ŠVEDIJOJE ŠIAIS KLAUSIMAIS BUS REGULIARIAI ATNAUJINAMA.

Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybę, privalo per 2 mėnesius nuo kitos valstybės pilietybės įgijimo dienos raštu pranešti apie tai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai arba Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai. Lietuvos Respublikos pilietis, šio įstatymo 411 straipsnyje nustatyta tvarka pateikęs prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo, laikomas pranešusiu apie kitos valstybės pilietybės įgijimą.

Norėdami informuoti apie įgytą Švedijos pilietybę ambasadai asmeniškai turite pateikti:

 • pranešimą (galima surašyti ambasadoje);
 • išrašą apie Švedijos pilietybės įgijimą, išverstą į lietuvių kalbą ir švedišką pasą (jeigu asmuo jau turi švedišką pasą);
 • grąžinti Lietuvos Respublikos išduotus asmens tapatybės dokumentus (pasą ir/ar asmens tapatybės kortelę).

Pranešimai paduodami tiesiogiai atvykus į Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas), per įgaliotą asmenį ar kitą atstovą (toliau – atstovas), taip pat elektroniniais ryšiais, o į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas (toliau – konsulinė įstaiga) – tiesiogiai atvykus arba elektroniniais ryšiais.

Dokumentai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, teikiami elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Pilietybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalis numato, kad asmuo, nustatytu laiku neįvykdęs šios pareigos, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Pilietybės įstatymo 7 straipsnis taip pat numato atvejus, kai Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis:

 • Lietuvos Respublikos pilietybę ir kitos valstybės pilietybę įgijo gimdamas ir jam nėra sukakę 21 metai;
 • yra asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d. ir įgijęs kitos valstybės pilietybę;
 • yra asmuo, pasitraukęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. ir įgijęs kitos valstybės pilietybę;
 • yra šio straipsnio 2 ar 3 punkte nurodyto asmens palikuonis;
 • sudarydamas santuoką su kitos valstybės piliečiu dėl to savaime (ipso facto) įgijo tos valstybės pilietybę;
 • yra asmuo, kuriam nesukako 21 metai, jeigu jis yra įvaikintas Lietuvos Respublikos piliečių (piliečio) iki tol, kol jam sukako 18 metų, ir dėl to įgijęs Lietuvos Respublikos pilietybę pagal šio įstatymo17 straipsnio 1 dalį;
 • yra asmuo, kuriam nesukako 21 metai, jeigu jį, Lietuvos Respublikos pilietį, iki kol jam sukako 18 metų, įvaikino kitos valstybės piliečiai (pilietis) ir dėl to jis įgijo kitos valstybės pilietybę;
 • Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo išimties tvarka, būdamas kitos valstybės pilietis;
 • Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo turėdamas pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje.

Daugiau informacijos:

Naujienlaiškio prenumerata