Pranešimas apie įgytą Švedijos pilietybę

Sukurta 2014.06.12 / Atnaujinta 2019.03.04 08:40

Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs užsienio valstybės pilietybę, pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo (Žin., 2010, Nr. 144-7361) 26 straipsnio nuostatas privalo per 2 mėnesius nuo kitos valstybės pilietybės įgijimo dienos raštu pranešti apie tai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai arba Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai.

Norėdami informuoti apie įgytą Švedijos pilietybę ambasadai asmeniškai turite pateikti:

 • laisvos formos pranešimą (vaikui, suaugusiajam) (galima surašyti ambasadoje);
 • išrašą apie Švedijos pilietybės įgijimą, išverstą į lietuvių kalbą ir švedišką pasą (jeigu asmuo jau turi švedišką pasą);
 • grąžinti Lietuvos Respublikos išduotus asmens tapatybės dokumentus (pasą ir/ar asmens tapatybės kortelę).

Tais atvejais, kai pranešimas siunčiamas registruotu paštu arba per pasiuntinį, pranešimą pasirašiusio Lietuvos Respublikos piliečio parašas ir prie šio pranešimo pridedamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro.

Pilietybės įstatymo 26 straipsnio 2 dalis numato, kad asmuo, nustatytu laiku neįvykdęs šios pareigos, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Pilietybės įstatymo 7 straipsnis taip pat numato atvejus, kai Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis:

 • Lietuvos Respublikos pilietybę ir kitos valstybės pilietybę įgijo gimdamas ir jam nėra sukakę 21 metai;
 • yra asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d. ir įgijęs kitos valstybės pilietybę;
 • yra asmuo, pasitraukęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. ir įgijęs kitos valstybės pilietybę;
 • yra šio straipsnio 2 ar 3 punkte nurodyto asmens palikuonis;
 • sudarydamas santuoką su kitos valstybės piliečiu dėl to savaime (ipso facto) įgijo tos valstybės pilietybę;
 • yra asmuo, kuriam nesukako 21 metai, jeigu jis yra įvaikintas Lietuvos Respublikos piliečių (piliečio) iki tol, kol jam sukako 18 metų, ir dėl to įgijęs Lietuvos Respublikos pilietybę pagal šio įstatymo17 straipsnio 1 dalį;
 • yra asmuo, kuriam nesukako 21 metai, jeigu jį, Lietuvos Respublikos pilietį, iki kol jam sukako 18 metų, įvaikino kitos valstybės piliečiai (pilietis) ir dėl to jis įgijo kitos valstybės pilietybę;
 • Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo išimties tvarka, būdamas kitos valstybės pilietis;
 • Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo turėdamas pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje.

Daugiau informacijos:

Naujienlaiškio prenumerata