Vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

Sukurta 2014.06.11 / Atnaujinta 2019.03.04 13:01

Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato, kad vaiko, kurio abu ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimas po 1990 m. kovo 11 d. įregistruotas užsienio valstybės institucijoje, jo tėvai privalo šį gimimą įtraukti į apskaitą jų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje. Apskaičius vaiko gimimą, asmuo bus įtrauktas į Gyventojų registrą ir išduotas lietuviškas civilinės būklės akto įrašo išrašas. Jeigu vaiko tėvai neturi gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, vaiko gimimas įtraukiamas į apskaitą jų paskutinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje arba Vilniaus miesto civilinės metrikacijos įstaigoje. Gimimas apskaitomas nepriklausomai nuo vaiko pilietybės.

Dokumentus vaiko gimimui įtraukti į apskaitą tėvai gali pateikti kompetentingai Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai asmeniškai, arba per Lietuvos Respublikos ambasadą.

Vaikai, gimę 2008 m. liepos 22 d. ir vėliau, kurių tėvai (ar vienas iš jų) vaiko gimimo metu buvo Lietuvos Respublikos piliečiai, laikomi Lietuvos Respublikos piliečiais, nepriklausomai nuo to, ar gimimu įgijo kitos valstybės pilietybę. Tokių vaikų Lietuvos Respublikos pilietybės klausimas atskirai nesprendžiamas, vaikai laikomi Lietuvos Respublikos piliečiais be atskiro tėvų prašymo.

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimą galima įtraukti į apskaitą šiais būdais:

  • Pateikiant dokumentus Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai;
  • Pateikiant dokumentus Lietuvos Respublikos ambasadai, kuri dokumentus perduos Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai;
  • Siunčiant prašymą per Elektroninės valdžios vartų portalą (www.epaslaugos.lt), jei turėsite galimybę asmeniškai arba per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvoje, civilinės metrikacijos skyriuje, į kurį buvo siųstas prašymas.

SVARBU:

Atsiimant dokumentus būtina pateikti per Elektroninės valdžios vartų portalą siųstų dokumentų originalus. Detali informacija - http://mepis.vrm.lt.

Įtraukiant gimimą į apskaitą, turi būti pateikti šie dokumentai:

  • Pilnai ir tvarkingai užpildytas "Prašymas dėl vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimo į traukimo į apskaitą". Prašymas pildomas didžiosiomis raidėmis (prašymą galima užpildyti atvykus į ambasadą).
  • Tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (pasai arba asmens tapatybės kortelės).
  • Švedijos mokesčių inspekcijos išduotas išrašas iš gyventojų registro (Personbevis), patvirtintas antspaudu ir išdavusio asmens parašu, kuriame nurodomi pilni vaiko bei jo tėvų duomenys - vardas, pavardė, gimimo data, vieta, valstybė, pilietybė, adresas. Šis dokumentas privalo būti išverstas į lietuvių kalbą (autorizuotų vertėjų kontaktus rasite čia) arba prie jo pridėta ES daugiakalbė standartinė dokumento forma*.  Jei vertimas atliekamas ne pas autorizuotą vertėją, vertimo tikrumas turi būti patvirtintas notaro.

Prašymą dėl gimimo apskaitymo gali pateikti vienas iš tėvų, vaiko dalyvavimas nebūtinas.

Už gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą imamas nustatyto dydžio konsulinis mokestis.

* Nuo 2019 m. vasario 16 d. pradėtas taikyti Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. reglamentas (ES) Nr. 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012.

Remiantis  šiuo reglamentu Europos Sąjungoje tam tikriems viešiesiems dokumentams (pvz., gimimo,  santuokos, santuokos nutraukimo įrašams) ir jų patvirtintoms kopijoms netaikomas reikalavimas tvirtinti juos Apostille ar legalizuoti.

Reglamentu yra nustatomos ir daugiakalbės standartinės dokumentų formos, kurios bus skirtos naudoti kaip pagalbinė medžiaga vertimui tų viešųjų dokumentų, prie kurių jos pridedamos.

Daugiau informacijos apie reglamentą ir daugiakalbes standartines formas galima rasti Europos e. teisingumo portale https://beta.e-justice.europa.eu/551/EN/public_documents .

Naujienlaiškio prenumerata