Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

Wiadomości Drukować RSS

Z Polską omówione zostały najbardziej aktualne kwestie programu prac Unii Europejskiej

Data utworzenia 2019.07.25 / Aktualizacja 2019.07.25 10:56
    Z Polską omówione zostały najbardziej aktualne kwestie programu prac Unii Europejskiej

    Dnia 23 lipca wiceminister spraw zagranicznych Albinas Zananavičius spotkał się z przebywającym z wizytą w Wilnie wiceministrem spraw zagranicznych Polski Konradem Szymańskim. Podczas spotkania omówiono odbywające się obecnie w Brukseli negocjacje w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej (UE), walki ze zmianami klimatu oraz inne najbardziej palące kwestie programu prac UE.

    „W negocjacjach w sprawie przyszłego wieloletniego budżetu dążymy, żeby był on uczciwy i zrównoważony, żeby polityka spójności w dalszym ciągu wspierała zbliżenie poziomu gospodarczego państw, a rolnictwu zostały zapewnione jednakowe dopłaty. Rolnicy z naszych krajów powinni mieć jednakowe warunki konkurencyjne na wspólnym rynku unijnym, zostać przyznane wystarczające środki finansowe na projekt „Rail Baltica” oraz synchronizację sieci elektrycznych. Litwa popiera propozycje bardziej zdecydowanego zahamowania zmian klimatu, jednak nie powinno to zmniejszać konkurencyjności naszego przemysłu. Ważne jest uwzględnienie możliwości gospodarczych i społecznych państw członkowskich, pozwalając na wybór najlepszych pod względem kosztów i korzyści sposobów i środków” - mówił minister spraw zagranicznych Litwy A. Zananavičius.

    Ministrowie spraw zagranicznych Litwy i Polski ustalili, że pozycje obu państw w wielu kwestiach są zbliżone, dlatego konieczna jest dalsza ścisła współpraca w zakresie obrony interesów obu krajów w Brukseli.

    Prenumerata wiadomości