Artimiausi renginiai

NB8

Sukurta 2014.12.08 / Atnaujinta 2019.08.06 10:05

„Tik kalbėdami vienu balsu būsime geriau išgirsti bei turėsime geresnes galimybes apginti savo interesus ir skleisti savo vertybes“,

- Linas Linkevičius, 2016 m. rugpjūčio 25 d., NB8 užsienio reikalų ministrų susitikimas, skirtas paminėti NB8 šalių bendradarbiavimo 25-metį.

Šiaurės – Baltijos šalių aštuonetuko bendradarbiavimas (NB8)

Šiaurės ir Baltijos šalių aštuonetukas (Nordic-Baltic Eight, NB8) – neformalus penkių Šiaurės ir trijų Baltijos valstybių bendradarbiavimo formatas. 1992 m. rugpjūčio 17 d. Danijos Bornholmo saloje pasirašytoje Šiaurės šalių ministrų pirmininkų deklaracijoje buvo numatyta, kad aštuonios Šiaurės ir Baltijos valstybės – Suomija, Švedija, Danija, Norvegija, Islandija, Lietuva, Latvija, Estija – reguliariai bendradarbiaus įvairiose srityse. Pradėjęs veikti kaip 5+3, 2000 m. visų šalių užsienio reikalų ministrams sutarus, formatas pakeitė pavadinimą į NB8. 

Baltijos šalims tapus ES ir NATO narėmis iš esmės pasikeitė bendradarbiavimo turinys. Nuo Šiaurės šalių aktyvios paramos Lietuvai, Latvijai ir Estijai įtvirtinant nepriklausomybę prasidėjęs bendradarbiavimas ilgainiui tapo lygiateisių  ES ir NATO partnerių  integracijos  regione pavyzdžiu. Formato bendradarbiavimas unikalus tuo, kad 6 šalys yra ES narės (išskyrus Norvegiją ir Islandiją) ir 6 šalys yra NATO narės (išskyrus Švediją ir Suomiją). 2010 metais Baltijos šalių iniciatyva buvo pasiūlyta suburti neformalią NB8 „išminčių grupę“, skirtą peržiūrėti NB8 bendradarbiavimo kryptis, suteikti bendradarbiavimui ateities viziją. Ekspertų grupės vadovais paskirti buvęs Latvijos premjeras V. Birkavs bei buvęs Danijos Gynybos ministras S. Gade. 2010 m. rugpjūčio mėnesį ekspertai pateikė bendradarbiavimo ataskaitą ir 38 rekomendacijas dėl harmoningesnės ir veiksmingesnės regiono plėtros. 2011 m. užsienio reikalų ministrai patvirtino bendradarbiavimo ataskaitą (Birkavs-Gade report) ir ji tapo NB8 bendradarbiavimo gairėmis.

Rekomendacijos buvo pateikto šiose srityse:

  • Užsienio politikos dialogą (bendri politiniai pareiškimai, bendrų kandidatūrų TO kėlimas ir kt.);
  • Diplomatinių atstovybių bendradarbiavimas;
  • Civilinė, kibernetinė sauga (civilinių pajėgų stiprinimas, bendros krizių valdymo pratybos, jūros stebėjimų programos, informaciniai mainai, el. duomenų apsauga ir kt.);
  • Gynybinis bendradarbiavimas (Baltijos ir Šiaurės gynybos institucijų bendradarbiavimas, bendros operacijos, pratybos, mokymai, pajėgumų kūrimas ir pan.)
  • Energetika;
  • NB8 prekės ženklo plėtra (bendri regioniniai renginiai, miestų bendradarbiavimas ir pan.).

Visą ataskaitą galima rasti čia.

Gilėjanti NB8 integracija, narystė JT, ES, NATO, ESBO, Pasaulio Banke ir regioniniuose forumuose sąlygojo glaudesnės koordinacijos poreikį. Aštuonios šalys reguliariai aptaria tarptautinės politikos aktualijas, praktinius bendradarbiavimo klausimus, priima sprendimus dėl glaudesnio bendradarbiavimo. Kiekvienais metais vyksta NB8 valstybių ministrų pirmininkų, gynybos, kultūros, teisingumo, užsienio reikalų ministrų bei kitų pareigūnų susitikimai, kartu posėdžiauja parlamentų atstovai (parlamentų pirmininkai, užsienio reikalų komitetai). Taip pat reguliariai susitinka finansų, centrinių bankų, švietimo, žemės ūkio, laivybos, lyčių lygybės ir kitų sričių ekspertai. Susitikimai nėra formalizuoti, bendru sutarimu derinamas jų dažnis, būtinybė ir darbotvarkė. Per metus surengiama iki kelių dešimčių įvairaus lygmens ir sričių susitikimų. Tradiciškai NB6 (t.y. ES narių) šalių atstovai susitinka prieš svarbiausius ES susitikimus, siekdami koordinuoti bendras pozicijas įvairiais ES politikos klausimais.

Pastebimas ir trečiųjų šalių susidomėjimas NB8 formatu. Nuo 2003 metų vyksta NB8 ir JAV bendradarbiavimas E-PINE formate. Nuo 2011 metų vyksta NB8 ir Jungtinės Karalystės ministrų pirmininkų susitikimai – Šiaurės regiono ateities forumas (Northern Future Forum, NFF).

NB8 šalys rotacijos būdu kiekvienais metais koordinuoja NB8 veiklą (darbotvarkę), rengia ir globoja tais metais vyksiančius susitikimus. Susitikimų metu gali būti priimamos bendros rekomendacijos, susitariama dėl būsimos veiklos.

2019 metais tęsiasi glaudus Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas

Šiais metais NB8 bendradarbiavimo koordinavimą iš Švedijos perėmusi Islandija pagrindiniais prioritetais yra įvardijusi bendradarbiavimą saugumo, taip pat žmogaus teisių srityje, ir vandenyno klausimus (klimato kaitos kontekste). Numatoma surengti apie dvidešimt ekspertų susitikimų ir konsultacijų.  Suplanuoti aukšto lygmens susitikimai: NB8 valstybės sekretorių susitikimas (įvyko kovo 12 d. Reikjavike), NB8 ir Višegrado UR ministrų susitikimas (surengtas balandžio 1 d. Palangoje). Kasmetinis NB8 UR ministrų susitikimas planuojamas rugsėjo 11-13 d., kaip įprasta, planuojama, kad dukart per metus susitiks E-PINE politikos direktoriai, taip pat susitiks ir NB8 parlamentų pirmininkai.

Lietuva NB8 bendradarbiavimą koordinuos 2022 metais.