„Senosios klebonijos“ muziejininkas

Sukurta 2014.07.01
 

„Senosios klebonijos“ muziejininkė – Nastutė Sidarienė. Gimusi Vaitakiemyje, netoli Punsko, Lenkijos teritorijoje. Mokėsi Vaitakiemio pagrindinėje mokykloje ir Punsko licėjuje. Varšuvos universitete įgijo etnografijos ir istorijos specialybę. Trisdešimt metų dirbo Navinykų pagrindinėje mokykloje, iš jų 28 metus, iki pat mokyklos uždarymo, buvo jos vadovė. Dirbdama Navinykų mokykloje, kartu keletą metų dirbo ir kitose Punsko ir Seinų krašto lietuvių mokyklose. Vėliau įgijo papildomas pedagogines kvalifikacijas – dailės, muzikos, vadybos srityse. Vasaros atostogų metu, kartu su studentais iš Lietuvos edukologijos universiteto, dirbo Punsko muziejuose, vadovavo jų praktikoms, kasmet talkininkavo „Senosios klebonijos“ muziejaus darbuose. Nastutė gyvena Punske.