Lietuviškos tapatybės stiprinimas

Sukurta 2014.02.07 / Atnaujinta 2018.05.18 09:22
Remdama užsienio lietuvių bendruomenes, organizacijas ir kultūros įstaigas, Užsienio reikalų ministerija finansuoja Lietuvos kultūros ir meno darbuotojų, siunčiamų į užsienio lietuvių bendruomenes, organizacijas ir kultūros įstaigas, paslaugas. Pagal išvykimo su Užsienio reikalų ministerija sutartis 3 užsienio valstybėse dirba 11 asmenų – 3 Latvijoje, 7 Lenkijoje ir 1 Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje.

Latvija

 

Latvijos lietuvių bendruomenėje Rygoje, adresu: Prūšu iela 42A, Ryga, Latvija, tel. (+371) 20491117, teikiamos jaunimo tautinių šokių kolektyvo „Saulė“ meno vadovo, taip pat Latvijos lietuvių bendruomenės vokalinio ansamblio „Labirintai“ meno vadovo paslaugos.

 

Daugpilio lietuvių kultūros draugijoje „Rasa“ (tel. (+371) 29289564) teikiamos folkloro ansamblio „Rasa“ meno vadovo paslaugos.

 


Daugpilio lietuvių kultūros draugijos folkloro ansamblis „Rasa“

Lenkija

 
Punsko lietuvių kultūros namuose, adresu ul. 11 Marca 17, Punskas 16-515, Lenkija, tel. (+48) 875161032, teikiamos šios paslaugos:

Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijoje, adresu ul. Mickiewicza 23, Punskas 16-515, Lenkija, tel. (+48) 875161406, teikiamos šios paslaugos:

Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriuje,  adresu: ul. T. Kościuszki 76, Suvalkai 16-400, Lenkija, tel. (+4887) 5162125, teikiamos Suvalkų lietuvių ansamblio „Ančia“ meno vadovo paslaugos.


Choreografinis sambūris „Jotva“


Liaudiškos muzikos kapela „Klumpė“

Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis

 
Kaliningrado miesto L. Rėzos vardo lietuvių kultūros draugijoje, adresu ul. Lesopilnaja 72, Kaliningradas, Kaliningrado sritis, Rusija, tel. (+7) 9097759993, teikiamos lietuvių vyrų ansamblio „Pėnkė vaikee“ ir moterų ansamblio „Gabija“ meno vadovo paslaugos.


Lietuvių vyrų ansamblis „Pėnkė vaikee“ ir moterų ansamblis „Gabija“


Teisės aktai