Folkloro ansamblio „Alna“ meno vadovas

Sukurta 2014.07.01 / Atnaujinta 2014.07.02 09:16

Folkloro ansamblio „Alna“ meno vadovas – Vytautas Batvinskas. Kultūrinėje Seinijos krašto veikloje aktyviai dalyvauja jau 17 metų. Dirbdamas Krasnavo, Seinų ir Aradnykų mokyklose iki 2005 m. vadovavo keliems vaikų ir jaunimo ansambliams ir teatro grupėms. „Alnos“ folkloro ansambliui vadovauja nuo jo įsteigimo pradžios, nuo 1996 m.

„Alnos“ dalyviai perėmė iš tėvų ir senelių nenutrūkstamas muzikines tradicijas. Ansamblio repertuaras – Seinijos krašto bei įvairių Lietuvos regionų liaudies dainos, muzika, šokiai ir rateliai. Aplankyta daug Lenkijos ir Lietuvos vietovių, dalyvauta įvairiose apžvalgose, festivaliuose, Pasaulio lietuvių dainų šventėse, pasirodoma tradiciniuose savo krašto renginiuose.

2006 m. rudenį ansamblis buvo pakviestas dalyvauti tarptautiniame projekte „Via Baltica tautų giesmė“. Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje vykusių penkių festivalių metu pristatė tris nemažo susidomėjimo susilaukusias autentiškas programas: „XIX a. pabaigos Seinijos krašto jaunimo vakaronė“, „Užgavėnės“ ir „Gegužinė“.

2006 m. atšventęs veiklos dešimtmetį, kolektyvas susilaukė Krokuvos Pro Publico Bono fondo pripažinimo. 2007 m. gegužės 27 dieną Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos folkloro ansambliui „Alna“ iškilmingai įteiktas apdovanojimas. Fondo kapitula pastebėjo ansamblio kultūrinę, edukacinę ir populiarinamąją veiklą, savų etninių tradicijų išsaugojimą. Nominacija paskirta visuomeninės diplomatijos tarptautinėje, tarpetninėje ir tarpreliginėje kategorijoje.

Ansamblis yra išleidęs dvi kompaktines plokšteles su Seinijos krašto dainomis ir muzika.